Öronvivel – bekämpa för en finare trädgård

07 april 2024
Lotta Alberius

editorial

Öronvivel (Forficula auricularia), allmänt känd som öronmask, kan tyckas vara en oväsentlig insekt vid första anblicken. Denna småkrypande varelse har dock förmågan att skapa stor förödelse, särskilt inom jordbruket och trädgårdsskötseln. Som hemmasnickaren som känner en plötslig obalans i trådgårdens ekosystem eller den hängivna bonden som vakar över sina grödor kan öronvivlens närvaro leda till omfattande skadeverkningar. Denna artikel kommer att belysa öronvivlens egenskaper, dess potentiella inverkan på växtligheten och effektiva metoder för att bekämpa dessa små, men påtagliga skadedjur.

Vad är öronvivel?

Öronvivel, även känd som tvestjärt, är ett litet insekt som kännetecknas av dess långa, platta kropp och ett par markanta ”tänger” på bakänden. Trots att dess namn antyder en förkärlek till mänskliga öron, är denna myt långtifrån sanningen och tanken på att öronviveln skulle krypa in i människors örat är överdriven. I verkligheten föredrar dessa insekter fuktiga, mörka områden och finns ofta i trädgårdar där de gömmer sig under stenar, trädens bark eller i komposter. De är allätare och förtärer växtdelar såväl som andra småinsekter och deras ägg, vilket både kan vara till nytta och skada.

Skadeverkningar  och förebyggande

Öronvivlar är känt för att angripa en mängd olika växter, speciellt blommor som dahlior och krysantemum, liksom grönsaksodlingar där de kan gnaga på blad och unga skott. Skadorna märks ofta som hål och skrapmärken på bladen. I värsta fall kan ett stort angrepp leda till betydande skador på trädgårdsväxter och grödor.

För att förebygga skadeverkningar av öronvivel är det viktigt med förebyggande åtgärder. En nyckelstrategi är att minska deras boplatser genom att hålla trädgården ren från löv och annat växtavfall där de kan finna skydd. Att använda sig av naturliga fiender som fåglar och nyckelpigor kan vara till hjälp då dessa predatorer äter öronvivlar. Ett annat sätt att minska öronvivlarnas närvaro är genom att skapa fällor, vilka kan vara av olika slag, som exempelvis öl-fällor där en behållare med öl grävas ner i marken med öppningen i nivå med jorden så att öronvivlar lockas dit och druknar.

öronvivel

Bekämpningsmetoder

Neemolja och pyretrinbaserade sprayer är populära biologiska metoder för att kontrollera öronvivel, men dessa bör användas med försiktighet för att inte skada andra nyttoinsekter och djurlivet i trädgården. Alltid när kemikalier används, oavsett om de är syntetiska eller av naturligt ursprung, är det viktigt att noggrant följa instruktionerna på etiketten.

Ett effektivt och miljövänligt sätt att bekämpa öronvivlar är att använda naturliga rovdjur eller parasiter som angriper dem. Det råder en förmånligt balanserad lösning som innebär att biologisk mångfald uppmuntras till egen försvar gentemot skadedjur. Bland alternativen finns det parasitiska inäggare, som lägger sina ägg på eller i öronvivlar, och så småningom dödar dem.

Rekommendationer för Bionema

För förvaltningen av öronvivel och andra skadegörare rekommenderas en rundad strategi som sätter god trädgårdshygien och biologisk kontroll i förgrunden. För decentraliserad expertstöd inom biologisk skadedjurskontroll, är webbplatsen https://www.bionema.se/ en utmärkt resurs. Bionema erbjuder en rad produkter och lösningar anpassade för hållbar och miljövänlig kontroll av skadedjur som öronvivel. Deras produkter bygger på forskning och tester som garanterar effektivitet samtidigt som ekosystemets integritet bevaras. Genom att vända sig till Bionema kan trädgårdsägare och jordbrukare finna trygga och hållbara alternativ för att säkerställa växternas hälsa och skydda mot de skadliga effekterna av öronvivel och andra skadedjur.

Fler nyheter